Xem tất cả 3 kết quả

Tên sản phẩmEpson F9430Đầu phun2 đầu phun Epson XP 600Tốc độ in4 pass   30m2/H6 pass   23m2/H8 pass   15m2/HMực inMực dầu, mực nước, chuyển nhiệt…
Tên sản phẩmMimaki JV300Đầu phun2 đầu phun Epson XP 600Tốc độ in4 pass   30m2/H6 pass   23m2/H8 pass   15m2/HMực inMực dầu, mực nước, chuyển nhiệt…
Tên sản phẩmMutoh 1638WXĐầu phun2 đầu phun Epson XP 600Tốc độ in4 pass   30m2/H6 pass   23m2/H8 pass   15m2/HMực inMực dầu, mực nước, chuyển nhiệt…